Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 Oddział Wojewódzki w Białymstoku

  edukacja i profilaktyka w cukrzycy
  propagowanie zdrowego stylu życia
  integracja osób chorych na cukrzycę
  medialna popularyzacja zagadnień dotyczących życia z cukrzycą

 prowadzi Wszechnicę Diabetologiczno-Rehabilitacyjną
  realizuje własne filmy dotyczące życia z cukrzycą i niepełnosprawnością
  jest wydawcą magazynów  oraz 

  organizuje 


  
umożliwia stałe konsultacje edukacyjno-informacyjne

  organizuje prelekcje i szkolenia w zakresie profilaktyki
   powikłań cukrzycy

  prowadzi akcję bezpłatnego wydawania glukometrów
  
prowadzi gabinet rehabilitacyjny
  
zapewnia Członkom Stowarzyszenia sprzęt diagnostyczny