Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Białymstoku realizuje w okresie 01.01.2018 -31.12.2018 projekt 

„CENTRUM REHABILITACJI I SAMODZIELNGO 
FUNKCJONOWNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Celem Projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 101 beneficjentów, którzy – w zależności od posiadanych predyspozycji i możliwości,  korzystają z kilku form wsparcia, wśród których znajdują się:

 1. MASAŻ REHABILITACYJNY

2. PLASTYKOTERAPIA

3. TEATROTERAPIA

4. ZAJĘCIA Z REHABILITANTEM

5. ZAJĘCIA FILMOWO – FOTOGRAFICZNE

6, WARSZTATY KREATYWNEGO MYŚLENIA

7. ZAJĘCIA Z DIETETYKIEM

8. WARSZTATY KULINARNE

  

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON