Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Białymstoku realizuje
w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 projekt 

CENTRUM REHABILITACJI I SAMODZIELNGO 
FUNKCJONOWNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Celem Projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 101 beneficjentów, którzy – w zależności od posiadanych predyspozycji i możliwości,  korzystają z kilku form wsparcia, wśród których znajdują się:

 1. INDYWIDUALNA TERAPIA MANUALNA

Rocznie 72 sesje (przeciętny czas 1 sesji 0,5 h)
dla beneficjenta przypisanego do tej formy wsparcia

2.  INDYWIDUALNE ĆWICZENIA REHABILITACYJNE

Rocznie 36 godz. wsparcia (przeciętny czas 1 sesji 1 h)
 dla beneficjenta przypisanego do tej formy wsparcia

3. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

4. PLASTYKOTERAPIA

5. TEATROTERAPIA

6. WARSZTATY PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA PRAWA
W ŻYCIU OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

7. WARSZTATY KREATYWNEGO MYŚLENIA

8. ZAJĘCIA Z DIETETYKIEM

9. WARSZTATY KULINARNE

w/w formy wsparcia są zajęciami
grupowymi i trwają po 2,5 h do 3 h w skali miesiąca
przez okres 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

do projektu przyjmowane są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

w związku z pandemią wszystkie formy wsparcia będą udzielane
zgodnie z obowiązującymi zasadami społecznymi
i zachowaniem wymogów epidemicznych

  

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON