Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Białymstoku realizuje
w okresie 01.01.2023 - 31.12.2023 projekt

CENTRUM REHABILITACJI I SAMODZIELNGO 
FUNKCJONOWNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Celem Projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 60 beneficjentów, którzy – w zależności od posiadanych predyspozycji i możliwości, korzystają z kilku form wsparcia, wśród których znajdują się:

 1. INDYWIDUALNA TERAPIA MANUALNA
Rocznie 72 sesje (przeciętny czas 1 sesji 0,5 h)
dla beneficjenta przypisanego do tej formy wsparcia

2.  INDYWIDUALNE ĆWICZENIA REHABILITACYJNE

Rocznie 36 godz. wsparcia (przeciętny czas 1 sesji 1 h)
dla beneficjenta przypisanego do tej formy wsparcia

3. ŚMIECHOTERAPIA

4. PLASTYKOTERAPIA

5. WARSZTATY PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA PRAWA
W ŻYCIU OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

6. WARSZTATY KREATYWNEGO MYŚLENIA

7. ZAJĘCIA Z DIETETYKIEM

8. WARSZTATY KULINARNE

w/w formy wsparcia są zajęciami grupowymi
i trwają po 1,5 h do 2,5h w skali miesiąca
przez okres 01.01.2023 r. - 31.12.2023r.

Do projektu przyjmowane są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W związku z pandemią wszystkie formy wsparcia będą udzielane zgodnie z obowiązującymi zasadami społecznymi

  

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON