Zajęcia Plastyczne - 11.10.2011 o godzinie 14:30, Techniki Relaksacyjne - 12.10.2011 o godzinie 14:15